Utbildningsvideo CD2

Avancerad kurs praktik

9. SCL-affektion

Sternoklavikular-
ledsaffektion

Spruta: 2 ml

Nål: blå (0,6 x 30)

Blandning: 1+1

1. Palpation av en ofta
förbisedd diagnos.

 

2. Leden är stor
och lätt att hitta.

3. Patienten berättar ett halvt år senare om resultatet.